Hirren ekologisuus

Hirsitalon ekologisuus 

Nykyään ekologisuus on ihmisille tärkeä arvo. Ekologisuuteen ja ympäristöystävällisyyteen pyrkivä elämänasenne onkin yksi syy siihen, miksi hirsitalot ovat yhä suositumpia. Muista rakennusratkaisuista poiketen hirsi on energiataseeltaan todella edullinen, sillä se syntyy pelkkää aurinkoenergiaa hyödyntäen. Toisin kuin muut rakennukset, hirsitalo on myös uudelleenkäytettävissä. Jopa satoja vuosia vanha hirsikehikko voidaan purkaa ja pystyttää uudelleen haluttuun paikkaan tai toisenlaiseksi muuntaen. Vanhoja hirsiä voidaan myös käyttää hyväksi energiantuotannossa tai valmistaa niistä muuta hyödynnettävää puumateriaalia. Jatkohyödynnettävyyden ansiosta hirsitalo rasittaa ympäristöään huomattavasti vähemmän muihin rakennusmateriaaleihin verrattuna.

Energiatehokkuus

Modernein rakenneratkaisuin valmistettu hirsirakennus on energiatehokas ja tiivis. Luonnollisesti eristävä ja hengittävä hirsitalo tasaa lämpöä ja kosteutta sopeutuen monenlaisiin tilanteisiin ja ilmanvaihteluihin. Vähintään 180 mm paksuinen seinä vastaa nykyajan energiasuosituksia, mutta yleisimmin rakennuksissa käytetty hirren paksuus on 200 mm. Hirsiseinällä on hyvä lämmönvarauskyky, jonka ansiosta sen pinta hohkaa aina sopivaa lämpötilaa vähentäen sisäilman lämmitys- ja viilennystarvetta. Tämä säästää huomattavasti energiaa, ja takaa asukkaille mukavan lämpötilan ympäri vuoden. 

Positiivinen hiilijalanjälki

Hirsitalojen rakentaminen on ekologista myös hirren positiivisen hiilijalanjäljen vuoksi. Kasvaessaan puu varastoi runkoonsa hiiltä, ja tämä hiili pysyy sitoutuneena hirteen koko sen elinkaaren ajan. Mitä paksumpi hirsiseinä on, sitä suurempi on myös seinän hiilinieluvaikutus.

Hirsiseinien valmistuksessa kuluvien fossiilisten polttoaineiden määrä on hyvin vähäistä. On todettu, että minkään muun rakennusmateriaalin valmistamiseen ei mene niin vähän energiaa ja teollisia kemikaaleja, kuin hirren. Hiiltä vapautuu vain kymmenes siitä määrästä, joka hirsiseinässä on sitoutuneena. Valmistuksen yhteydessä syntyy purun ja hakkeen muodossa sivutuotteena enemmän puhdasta bioenergiaa, kuin hirsien valmistukseen kuluu.

PEFC -merkintä takaa vastuullisuuden

Kun hoidetussa talousmetsässä kasvanut täysikasvuinen, hiiltä varastoinut puu kaadetaan, pääsee nuori voimakkaasti kasvava puu pitämään huolta metsän hiilinielun tehokkaan toiminnan jatkuvuudesta. Vastuullisesti tuotetun puun käyttäminen rakennusmateriaalina hidastaa ilmastonmuutosta, sekä säästää luonnonvaroja. Vastuullisuuden tunnistaa erillisestä PEFC -merkinnästä, jonka myötä jokaisen hirren alkuperä voidaan jäljittää. Merkintä takaa, että puu raaka-aine hankitaan vain sertifioiduista metsistä.

Mikäli haluat kysyä meiltä hirsitalojen ekologisuudesta, tai aloittaa oman hirsitaloprojektin, ota yhteyttä.

Jaa:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn
On Key

Related Posts

Hirren ekologisuus

Hirsitalon ekologisuus  Nykyään ekologisuus on ihmisille tärkeä arvo. Ekologisuuteen ja ympäristöystävällisyyteen pyrkivä elämänasenne onkin yksi syy siihen, miksi hirsitalot ovat yhä suositumpia. Muista rakennusratkaisuista poiketen

Hirsitalon terveyshyödyt

Terveyshyödyt osana hirsitalojen suosiota Nykyään erilaiset kosteus- ja homevaurioista johtuvat sisäilmaongelmat aiheuttavat monenlaisia terveyshaittoja niin omakotitaloissa kuin julkisissakin rakennuksissa. Yleisimpiä terveysongelmia ovat erilaiset allergiat, astman

Maxihirsi

Maxihirsi on uusi asennustyötä helpottava, tavallista hirttä huomattavasti korkeampi hirsivaihtoehto talonrakentajalle.

Suunnitellaan yhdessä

Jätä meille viesti, otamme yhteyttä mahdollisimman pian